پیام مدیریت به مناسبت روز نیروی دریایی

پیام سید عزیز غفاری مدیریت مجموعه تالارهای باغ زندگی به مناسبت روز نیروی دریایی:

سید عزیز غفاری

سید عزیز غفاری مدیریت مجموعه تالارهای باغ زندگی

متن پیام:


این تسلط دریایی، این حضور راهبردی برای نیروهای دریایی و ناوگان‌های دریایی ما، پیام آور عزت و بیداری ملت‌هاست.

مقام معظم رهبری

سلام برشما که قلب‌هایتان دریای شجاعت ‌و مردانگی و جان‌هایتان، کمینگاه شکار شرک است و شرارت.

سلام بر شما! که همسفران آفتابید و همراهان ماهتاب! شب‌هایتان پر از شکوه است و روزهایتان لبریز از حماسه. چشم‌هایتان دریایی خاموش است و گام‌هایتان توفانی پر خروش.

سلام بر شما! که دریا تبارید و دریانورد. ایستاده‌اید بر افق ماه مالامال از روشنی و چشم دوخته‌اید به فردای پر فروغ

سلام بر شما! که بُرد نگاهتان، دورترین نقطه پایانِ دریاست و عمق تماشایتان بلندتر از بی‌قراری بیدهای مجنون و سروهای سر به زیر.

سلام بر شما! که کوله‌بارتان جرأت است و جسارت.

ایستاده‌اید تا مین‌های مکر را که چون غبار بر چشم دریا خلیده‌اند، بزدایید و پیش برانید. ایستاده‌اید تا غیرت، پشتِ واژه ترس پنهان نشود و ایثار در پشت چهره تملّق، رنگ نبازد

سلام بر شما دریا دلان که در هیچ کجای حادثه، جایتان خالی نیست؛ نه از مین‌های شناور می‌هراسید و نه از آشوب توفان‌هایی که رام نگاه شمایند.

پهنه نگاه نیل‌گون خلیج فارس و گستره نامتناهی خزر، مأنوس با نگاه آبی شما است
هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی گرامی

سید عزیز غاری

تقدیرنامه اعطایی از طرف نیروی دریایی به سید عزیز غاری

مجموعه تالارهای باغ زندگی

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
26 + 10 =