ازدواج

ازدواج، نکاح یا پیوند زناشویی تعهدی می باشد که به‌موجب آن یک مرد و زن باهم شریک و متحد می‌شوند و تشکیل خانواده می دهند.در حقیقت هدف اصلی از ازدواج تشکیل خانواده می باشد.

حقوق هر انسانی می باشد که همسر انتخاب کند و تشکیل خانواده دهد و همه مردم می‌توانند با توجه به شرایط مذهبی، دینی،فکری  خود ازدواج کند.

آمارها نشان می دهند، نرخ ازدواج در ایران به نسبت جمعیت کشور افزایشی نبوده است.

ازدواج در کشورمان ایران دارای رسم و رسوم و قواعدی است که بعضی از آنها مختص به فرهنگ ایرانی است. این رسم و رسوم در طول تاریخ به کرات تغییر یافته اند و در میان اقوام، ادیان و مذاهب، و همچنین طبقات اجتماعی گوناگون به تناسب متفاوت می باشند.

0